Intranet Nolimit

 

Śledź przesyłkę

Dotácie eú

Dotácie eú

Dúfame, že implementujeme vyspelé, inovatívne technologické riešenia, ktorých zavádzanie uľahčujú dotácie EÚ. Naša spoločnosť získala uznanie od Ministerstva rozvoja a infraštruktúry za spoľahlivého príjemcu programu na roky 2007- 2013.