Intranet Nolimit

 

Śledź przesyłkę

Tím

Tím

Vďaka našej interakcii a skúsenostiam vytvárame tím, ktorý dokáže efektívne vyriešiť úlohy, ktoré nám naši klienti zverili. Veríme, že naši zamestnanci sú kľúčom k nášmu úspechu, vďaka ich kvalifikácii a spoľahlivosti garantujeme prvotriednu a včasnú realizáciu projektových úloh.

Vynakladáme veľké úsilie pri prijímaní správnych zamestnancov. Ich prácu plánujeme maximálne starostlivo, lebo nechceme, aby len motivovala, ale aj aby naplno využívala potenciál zamestnancov.  Preto musia disponovať požadovanými kvalifikáciami a širokú škálu zručností. V našom tíme sa zamestnanci zaujímajú o rôzne oblasti - o šport, hudbu, varenie, záhradníctvo atď. Myslíme si, že pre vlastný pocit spokojnosti a šťastia je možnosť rozvíjať osobné záujmy ešte dôležitejšia ako profesionálny úspech. Naším mottom je: „Čokoľvek robíš, rob to s vášňou.“ Usilujeme sa o to, aby aj sa naša každodenná práca riadila týmto mottom.