Intranet Nolimit

 

Śledź przesyłkę

Prepravné sluźby

Prepravné sluźby

Poskytujeme komplexné logistické riešenia prispôsobené potrebám klienta a dodržiavame najvyššie štandardy kvality a bezpečnosti, nákladovú efektívnosť, náležitú starostlivosť o dobro zamestnanca a životné prostredie.

Disponujeme špecializovanými zručnosťami a preto môžeme optimalizovať náklady a ponúknuť špičkové služby.

Vozový park No Limit disponuje nákladnými vozidlami značky Mercedes Actros, skriňovými súpravami s návesmi a skriňovými nákladnými automobilmi. Špecializujeme sa na cestnú dopravu v Poľsku a v krajinách EÚ. Náš vozový park efektívne využívame v rámci distribučných služieb (v systéme). Sme radi, že spolupracujeme s klientmi, ktorí očakávajú časovú a nákladovú optimalizáciu dopravy na základe dobre plánovaných služieb.

Hlavné destinácie sú: Nemecko, krajiny Beneluxu a Taliansko.

Garantujeme spoľahlivosť, bezpečnosť, nákladovo efektívnu prevádzku, šetrnosť voči životnému prostrediu a optimálne pracovné podmienky vodiča.

Náš vozový park disponuje nákladnými automobilmi značky Mercedes, triedy Euro 5 a Euro 6, ktorých priemerný vek nie je vyšší ako dva roky, a súpravami s návesmi značky KasseboehrerandSchmitz. Vozový park je vybavený najlepším programom služieb údržby.

Pracujeme so skúsenými, vysoko motivovanými vodičmi. Starostlivosť o zamestnanca je našou najvyššou prioritou. Preto je rotácia zamestnancov pomalá. Vodiči sa pravidelne zúčastňujú na školeniach o technikách jazdy. Bezpečnosť a vysoká kvalita služieb sú prínosom pre všetky zainteresované strany vrátane klientov.

Pokrokový softvér a moderné vybavenie zaručujú dobre organizovaný proces postupu prepravy.

Vďaka naším IT riešeniam môžeme:

  • optimalizovať trasu
  • sledovať bezpečnosť zásielky
  • poskytnúť klientovi informácie o stave objednávky v reálnom čase
  • analyzovať riadiace parametre spolu s vodičmi a pravidelne zlepšovať ich zručnosti. Efektívne riadenie nám umožňuje znížiť náklady a chrániť životné prostredie.

V rámci našich špecializovaných služieb spolupracujeme so spoľahlivými subdodávateľmi, z čoho obe strany profitujú. Ponúkame našim subdodávateľom dobré sadzby a poskytujeme im moderné riešenia pre riadenie dopravy. Výmenou dostávame vysokokvalitné služby v súlade s normami platnými v našej spoločnosti.