Intranet Nolimit

 

Śledź przesyłkę

Reverzná logistika

Reverzná logistika

Reverzná logistika je službou zúčtovania, konsolidácie, ukladania a opätovného získania hodnoty nepredaného tovaru.

Dlhoročné skúsenosti s reverznou logistikou nám umožnili vypracovať interné postupy správneho riadenia reverzných logistických projektov, ktoré zahŕňajú aj spoluprácu s predajnými miestami. V minulom roku sme spracovali viac ako 1 000 000 kusov tovaru vrátených klientmi. Dôverne poznáme povahu služieb súvisiacich s operáciami vrátenia tovaru a radi pomôžeme akejkoľvek firme pri riešení týchto problémov.

V rámci operácií riadenia vrátenia tovarov ponúkame širokú škálu služieb, ako napríklad:

  • vyzdvihnutie vrátených tovarov z obchodov
  • kontrola množstva vrátených tovarov
  • kontrola kvality vrátených tovarov
  • konsolidácia vrátených tovarov  podľa indexu alebo kategórie tovaru
  • prebalenie tovaru
  • označovanie výrobkov novými etiketami
  • opätovné získanie komerčnej hodnoty výrobku
  • uschovanie vrátených výrobkov
  • expedovanie klientovi

Všetky vyššie uvedené služby poskytujeme na úrovni jednotlivých položiek tovaru. Všetky tieto operácie umožňujú našim klientom opätovne expedovať vrátený tovar.

Mnohí naši klienti nám zverili správu reverznej logistiky svojho tovaru,

aj keď majú k dispozícií svoj vlastný centrálny sklad. V tomto prípade zadávajú na outsourcing iba určitú službu a nie celý súbor logistických služieb.