Intranet Nolimit

 

Śledź przesyłkę

Zmluvná logistika

Zmluvná logistika

Ponúkame komplexné zmluvné logistické služby určené pre podniky, ktoré sa chcú sústrediť na svoju podnikateľskú činnosť, outsourcing služieb riadenia logistických procesov spoľahlivým externým partnerom. Poskytujeme služby ušité na mieru prispôsobené požiadavkám vašich logistických procesov. Špecializujeme sa na riešenie komplexného a rôznorodého sortimentu spracovaných a rýchlo sa pohybujúcich zásob. Využívame moderné nástroje IT vo všetkých našich projektoch.

Naše zmluvné logistické projekty sú založené na dlhodobých dohodách o partnerstve, ktoré pokrývajú celý rozsah spolupráce v rámci:

  • prepravy tovarov
  • vykladania tovarov
  • skladovania
  • prispôsobenia sa potrebám
  • prípravy tovarov na ďalšiu distribúciu
  • služby týkajúce sa vrátenia tovarov
  • služieb pridanej hodnoty

Vďaka moderným triediacim systémom môžeme ponúknuť flexibilitu a optimalizáciu procesu spracovania objednávok. Vyvíjame maximálne úsilie, aby sme zabezpečili najvyššiu kvalitu parametrov a zabezpečili našim partnerom obchodnú bezpečnosť. Máme skúsenosti s úspešným realizovaním rôznych projektov. Integrujeme naše informačné systémy priamo so systémami klientov alebo pracujeme na vlastných platformách na výmenu dát klienta. Máme viac ako dvadsať rokov skúseností so spoluprácou so spoločnosťami pracujúcimi v odevnom a obuvníckom priemysle, v oblasti kozmetiky, elektroniky, potravinárstva, automobilového a stavebného priemyslu.